Usnesení č. 23. ze dne 22. září 2008

 

USNESENÍ

Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 22. 9. 2008

 

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1)   Obec Horní Vltavice nemá zájem o odkoupení pozemku p.č. 454 ostatní komunikace v k.ú.  

      Horní Vltavice.

 

2)   Schůzku k organizaci oslav 650 let Horní Vltavice na 6. 10. 2008 od 18.00 hod..

 

         3) Výměna bytu p. Pawelky v DPS.

                  

4)   Přidělení bytu č. 16 p. Ryneš.             

 

5) Uzavření smlouvy o vzájemné dodávce zboží a služeb s firmou HUSKY CZ s.r.o. – oblečení.

 

 

 

 

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)       Jednostranné zvýšení nájemného dle zákona 107/2006 Sb.

 

2)       Žádost o odprodej pozemků p. Krátký-komunikace p.č. 364 k.ú. Žlíbky, p. Pikl Martin pozemek na

               stavbu RD.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 22. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                                  ……………………………………

        Jiří Fastner, starosta                                                                      Vlasta Sombatiová, místostarosta