Usnesení č. 20. ze dne 30. června 2008

USNESENÍ

Z 20. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 30. 6. 2008

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) Závěrečný účet za r. 2007  „BEZ VÝHRAD“.

2) Rozpočtové opatření č. 2/2008 v objemu 267.345 Kč.

3) Vyjádření k návštěvnímu řádu NP Šumava.

4) Zápis do kroniky za r. 2007.

5) Provádění účetnictví obce dodavatelsky firmou p. Miloslavy Kuckové. Za p. Hanušovou, která odchází na mateřskou dovolenou bude vybrána pracovnice na základě konkurzu z uchazečů od Úřadu práce.

6) Bezúplatný převod pozemku 154/2  a pozemku  415/3 (odděleného z  pp. 415/1)v kú. Horní Vltavice z majetku ČR do majetku Obce Horní Vltavice.

7) Učinění dotazu na KČT o možnosti pohybu cyklistů po účelových komunikacích na lesníc pozemcích.

8) Nedělení pp. č. 455  (ostatní plocha-komunikace) v k.ú. Horní Vltavice a to do doby dokončení výstavby lyžařského areálu a do doby konečného vyřešení  uvolnění majetku církví. Do doby konečného vyřešení nebudou omezena užívací práva.

9) Zrušení platnosti vyhlášky obce č. 1/94 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

10) Nájem bytu p. Renatě Machové v domě čp. 36, byt užívá po rozvodu manželství s dcerou Lucií a Martinou. Bývalý manžel p. Jaroslav Mach má od 18. 6. 2008 jiné bydliště.

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Udělení výjimky Ministra pro Místní rozvoj z pravidel pro poskytnutí dotace na chráněné byty – termín obsazení DPS .

2)  Dne 27. -29. 6. 2008 proběhl VIII. ročník Hornovltavických sportovních her.

3)  Upozornění p. Malého ohledně popraskání zdiva po výstavbě kanalizačního řadu pod chatou  p. Malé bude předáno k řešení dodavatelské firmě.

 

  

V Horní Vltavici dne 30. června 2008