Usnesení č. 4. ze dne 27. prosince 2006

 

USNESENÍ

Z 4. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 27. prosince 2006

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)       Rozpočet Obce Horní Vltavice na r. 2007.

2)       Odpovězení na dopis Ing. Bobky.

3)       Zvýšení poplatku za odpady.

4)       Zvýšení vodné a stočné.

5)       Rozpočtové opatření č. 5.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)      Řešení nájemného v obecních bytech dle předložených podkladů.

2)      Hornovltavické sportovní dny - připravit tak, aby v lednu byla jasná podoba soutěži a termín akce. 

3)      Seznámení s činností Policie ČR (výroční zpráva) OO  Horní Vltavice.              

 

 

 

                 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 27. prosince 2006