Usnesení č. 2. ze dne 10. listopadu 2006

 

 

USNESENÍ

Z 2. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 10. listopadu 2006

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)    Doplněk vyhlášky č. 3/00 o fondu rozvoje bydlení.

1)       Ustanovení komisí:  školství a kultura (Půlkrábek Jaroslav, Sombatiová Vlasta, Vávrová Jaroslava, Jančušová Milena), sport (Mach Jaroslav, Ing. Karas Aleš, Čermák Bohuslav, Fastner Jiří, Kucková Miloslava)

2)       Neprovádění překládky stávajícího vodovodního řadu „Zátoň“ .

3)       Rozpočtová opatření č. 3.

4)       Stanovení členů komise ohledně problémů  v domě čp. 29. 

5)       Ustanovení inventarizační komise.

6)       Měsíční odměnu neuvolněnému starostovi.

8)    Odepsání nevymahatelných poplatků za TDO ve výši 16.133,- Kč.

9)    Vyvěšování  písemností z úřední desky i na desku u Jednoty.

10)    Uspořádání setkání důchodců .

11)    Provedení kontroly VHA.

12)    Žádosti do POV:   - dotace na úroky

                                         -  kabiny fotbalové hřiště

13)    Uspořádání „Hornovltavické sportovní dny“ – 06/2007 a „Setkání rodáků“ 18 - 20. 5. 2007

14)    Šetrný turismus.

 

 

 

 B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)         Výsledky ankety.

2)         Konání pracovního zastupitelstva 24. 11. 2007

3)         Konání pracovních zastupitelstev mezi řádným.

4)         Předváděcí akce radiem řízené sekačky.  

 

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 10. listopadu 2006