Seznam členů zastupitelstva

Ing. Pavel Kraml - starosta

Tomáš Kantůrek - místostarosta

 

Petr Černý

Vladislava Drahošová

Monika Jankulárová

Hana Kramlová

Jaroslav Mach

Simona Mikešová 

Dagmar Piklová