Usnesení č. 18. ze dne 7. května 2008

USNESENÍ
Z 18. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE
KONANÉHO DNE 7. května 2008

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1.      Dne 20.5.2008 se bude konat výběrové řízení na zpracování ÚP Horní Vltavice. Komise: pí Jančušová, p. Ing. Karas, p. Fastner. Náhradníci: pí. Sombatiová, p. Čermák.

2.      Odměnu paní Martanové – účetní obce Horní Vltavice, 20 000,- Kč (čistého).

3.      Nákup štípačky od pí. Piklové.

4.      Změnu přidělení bytu p. Hanzovi z č. 24 na č. 12.

5.      Zastupitelstvo projednalo dopis Ing. L. Bobky z 24.4.2008 a rozhodlo, že nebude odpovídat.

6.      Pronajmutí pozemku manželům Fastnerovým u jejich rodinného domu.

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:  

1.      Dne 11.5.2008 se bude konat „Den Matek“. Zúčastní se zastupitelé. Hudba zajištěna – p. Doule z Boubské. Občerstvení zajistí pí Kucková, pí Machová a pí Jančušová.

2.      Dne 18.5.2008 se konají poutní slavnosti. Zajistí p. Čermák. Vybírání poplatků z místa  zajistí p. Kříž + další 1 zastupitel. Je třeba zapojit el. energii pro kapelu a zajistit občerstvení.

3.      Obci byl poskytnut příspěvek na veřejně prospěšné účely z Ingo Casina  ve výši 300 000,- Kč.

 

V Horní  Vltavici dne 7. května 2008