Usnesení č. 17. ze dne 21. dubna 2008

USNESENÍ
Z 17. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE
KONANÉHO DNE 21. dubna 2008

 A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

            1) Novou žádost pí. Kašpárkové z Volar a pí Pachlopníková z Rožmberka a přidělení bytú č. 5 a č. 20.

            2) Po pochůzce  po obci. Práce spojené–jarní úklid (zametání, stromy-bílení), správa silnic (krajnice)

            3) Poutní slavnosti dne 18.5.2008 (svaz rodáků 25.5.2008)

            4) Den matek dne 11.5.2008 (škola-představení, občerstvení, harmonikáři)

            5) Hornovltavické sportovní dny 28. – 29.6.2008

            6) Odsouhlasení dokončených akcí: DPS - chráněné byty

                                                                       kanalizace

                                                                       lyžařská škola

            7) Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí č.1/2007

            8) Rozpočtový výhled obce na 10 let do r. 2018.

            9) Směnu historického majetku obce ve výměře cca 13,5 ha- les.

            10) Výrobu označení DPS – varianta A

            11) Nákup 2 ks přístřešků z kulatiny – Lesy ČR Zbytiny

            12) Přenechání vyřazených nádrží p. Jaromíru Křížovi st.

            13) Přidělení dotace na turistický informační systém obce Horní Vltavice 60 000,- Kč (celkové náklady projektu: 78 550,- Kč)

            14) Přijetí dotace 20 000,- Kč (celkový náklad projektu: 27 000,- Kč) na webové stránky obce.

            15) Obci byla udělena pokuta od ČIZP za pozdní zaslání hlášení o odběru   podzemních vod  v částce: 10 000,- Kč. 50% z částky bude příjmem do rozpočtu obce.

 

16) Různé

- námitky p. Brejchy a p. Höhneho se nebude zasněžovat  část Pozemku 196/2 - lyžařská škola

- zrušení rozpočtového opatření č. 1 z 19.3.2008 – převod zisku z 4.č. do rozpočtu obce (50 603,04 Kč)

- zvýšení odměn členů zastupitelstva od 1.3.08 ve výši 430,- Kč – dle z.č. 79/2008

- inventarizaci majetku k 31.12.2007

- vyřazení majetku PO   20 379,- Kč

- nedokončená investice 90 000,- Kč

                                                           

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

            1) přijatou žádost na pronájem čekárny

            2) dopis p. Ing. L. Bobky z 15.4.2008

 

V Horní  Vltavici dne 21. dubna 2008