Usnesení č. 16. ze dne 19. března 2008

USNESENÍ

Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 19. března 2008

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Přidělení bytů v DPS.

2) Pořízení vymezení zastavěného území a jeho vyznačení v katastrální mapě

3) Nákup programu Missis nebo Gramis(komunikuje s programem na účetnictví obce KEO)

4) Přihláška obce ke smlouvě proti daňové diskriminaci.

5) Převedení zisku z HČ za rok 2007 ve výši 50 603,04 Kč do rozpočtu obce.

6) Přebytek hospodaření ve výši 32 723,08 u PO – ZŠ a MŠ byl převeden do fondu odměn ve výši 1 000,- Kč a zbytek do fondu rezervního ve výši 31 723,08 Kč

7) Rozpočtové opatření č. 1/2008 na přidělení zisku z HO do rozpočtu obce ve výši 50 603,04

8) Učinit dotaz ohledně chodníku u čp. 17 ke stavebnímu odboru města Vimperk – vysvětlení k vytýčení hranic okolních pozemků.

9) Zpracování znaleckého posudku - ocenění na odprodej bytového domu čp. 29

10) Nákup lžíce profilové, nebo oprava stávající poškozené na bagr – cca 18 000,- bez DPH.

11) Zadání zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku 201/28 (pro prodej) a vytýčení hranice pro přístup do lyžařského areálu.

12) Zhotovení nového regálu do obecní knihovny.

13) Nákup měniče k vleku pro lyž. školu – cca 59 000,- Kč s DPH.

14) Paní Machovou jako uklízečku do DPS- doplnění do plného úvazku.

15) Pořízení sítí do oken a nové osvětlení u tělocvičny školy

16) Projektový záměr – Evropského centra pro využívání volného času seniorů.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Upravení prostředí u pomníčku padlých v 1. světové válce – poškozené oplocení a polomy.

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 19. března 2008