Usnesení č. 15. ze dne 13. února 2008

USNESENÍ

Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 13. února 2008

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ.

2) Zastupitelstvo obce Horní Vltavice na svém zasedání 15. zasedání 13. února 2008 projednalo a schválilo pořízení ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ VLTAVICE.

3) Opravy a údržba v r. 2008.

- oprava- změna vytápění v domě čp. 29.

- oprava čekárny – omítky a nátěr střechy

- oprava kapličky u mostu

- balkony čp. 36

4) Zpracování projektu na využití budovy za DPS.

5) Obsazování DPS po provedení kolaudace kanalizace.

6) Zaslání připomínky na Správu silnic a dálnic – osazení svodidel v místech vysokých svahů a hlubokých příkopů.

7) Zakrytí 3 ks kanálů, z kterých byly odstraněny kanal. mříže.

8) Opravu VO od OÚ směrem ke Strážnému. .

9) Připojení se k projektu DSO „Šumava – západ na pořízení interaktivních tabulí, webových kamer a marketingu území.

10) Svolání schůze výboru /finanční a kontrolní/, uspořádání valné hromady Služby obce Horní Vltavice s.r.o. dne 21. 2. 08 od 14.00 hod

11) Program obnovy venkova – aktualizace.

12) Přihlášení se do nabídky o pozemek p.č. 55.

13) Prodej části pp. č. 201/28 v k.ú. Horní Vltavice manželům Höhnovým, bytem Horní Vltavice 49.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Projednání organizace „Masopustu“ – výzdoba hudba….

2) Předání druhé části sbírky Dětskému domovu ve Vitějovicích.

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 13. února 2008