Usnesení č. 14. ze dne 31. prosince 2007

USNESENÍ

Z 14. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 31. PROSINCE 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)       Rozpočet na r. 2008 – vyrovnaný ve výši 9.180.400,- Kč

2)       Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2007

3)       Morální podporu Městu Vimperku pro výstavbu krytého plaveckého bazénu.

 

  

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

       1)    Uspořádání „SILVESTR NA SNĚHU“ na sjezdovce „Nad Kovárnou“.

 

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne   31. prosince 2007