Usnesení č. 13. ze dne 13. prosince 2007

USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 13. PROSINCE 2007

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Návrh rozpočtu na r. 2008.

2) Inventarizaci majetku za r. 2007, příkaz k inventarizaci.

3) Příspěvek Nemocnici Vimperk na r. 2008 10.000,- Kč.

4) Schválení rozpočtového opatření č. 4.

5) Schválení vyhlášky o odpadech na r. 2008.

6) Kulturní a společenské akce do konce r. 2007

- Vánoční koncert ČESKO-BAVORSKÉ VÁNOCE

- Předvánoční setkání důchodců

- Předvánoční setkání podnikatelů

- Adventní neděle

- Silvestr na sněhu

7) Upřesnění úč. směrnice o rozúčt. Otopu v čp. 80

8) Prověřit podmínky odprodeje bytů, případně celého bytového domu čp. 29.

9) Měsíční odměnu všem členům ZO ve výši 380,- Kč.

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Zhotovení letáku k DPS a vyrozumění sociálních odborů o volných místech

 

V Horní Vltavici dne 13. prosince 2007

Jiří Fastner, starosta

Vlasta Sombatiová, místostarosta