Usnesení č. 10. ze dne 13. srpna 2007

USNESENÍ

Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 13. srpna 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)       DPS – zastupitelé se zúčastnili prohlídky objektu (před dokončením) DPS obsazení bytů – zpracování letáku s uvedením velikosti bytů a celkových nákladů na bydlení. Budou uspořádány „Dny otevřených dveří“ pro zájemce o bydlení, pro občany  z obce Horní Vltavice a následně pro ostatní zájemce.

2)       Ubytování – poplatky, kontroly.

3)       Rozvojový koncept.

4)       Vyjádření k nabídce na občerstvení na lyž. vleku.

5)       Pronájem autobusové zastávky.

6)       Dotaci pro hasiče. Nákup čerpadla pro SDH – mobilního se spalovacím motorem a pneumatiky na hasič. auto.

7)       Návrh rozšířit komisi (cestovního ruchu a sportu o cestovní ruch – živnost).

8)       Kulturní komise - připraví kulturní kalendář na příští rok.

9)       Rozpočtové opatření č. 2.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)       připravení podkladů pro případné jednostranné zvýšení nájmu tak, aby do konce září mohli obeslat nájemníky.

 

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 13. srpna 2007