2020 Výuka plavání v roce 2020

Výuka plavání v roce 2019

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (V. etapa), č.j. MSMT-27859/2018-1

Z příspěvku byla uhrazena doprava pro žáky ZŠ a MŠ Horní Vltavice do plaveckého bazénu ve Volarech.

Evidenční číslo žádosti

PLAV-01-0817/2019

Celkové uznatelné náklady7.000,- Kč
Výše příspěvku MŠMT
7.000,- Kč
Výše příspěvku obce0,- Kč
Termín realizace1.1.2020 - 31.6.2020

Image result for logo mšmt