2021 Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021 "Dotace úroků z úvěru nová ČOV"

DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU NA ROK 2020 - NOVÁ ČOV HORNÍ VLTAVICE

Celkové uznatelné náklady49.333,7 Kč
Výše příspěvku Jihočeského kraje20.000,- Kč
Výše příspěvku obce.29.333,7 Kč
Termín realizace1.1.2020 - 31.12.2020

Výsledek obrázku pro logo jihočeský kraj