Usnesení č. 7. ze dne 23. dubna 2007

USNESENÍ

ZE 7. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 23. DUBNA 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

                1) Zápis do kroniky.

                2) Pouťové slavnosti 2007.

                3) DPS. Informace o průběhu pokračování stavebních prací. Doporučeno, že před následujícím zastupitelstvem bude provedena zastupiteli pochůzka na stavbě DPS.

4) Vstup obce do MaS „Jižní Šumava“

5) Nabídku – pronájem čekárny.

6) Informace o placení spotřeby el. energie (společné prostory) v domě čp. 29 .

7) Nájem bytu  v čp. 5 - od Jednoty SD Vimperk.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

                1) Informace o převzetí symbolů obce.

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 23. dubna 2007