2020 Modernizace učebny informatiky

Modernizace učebny informatiky

Cíle projektu:

  • Zlepšení kvality výuky žáků základní školy Horní Vltavice
  • Rekonstrukce stávající počítačové učebny, tak aby žáci měli přístup k digitálním technologiím a s tím spojená bezbariérovost celé školy, pro žádky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Zlepšení výukových a hygienických podmínek ve škole
  • Rekonstrukce a modernizace odborné učebny pro výpočetní techniku. Úprava vnitřních dveří. Nákup schodolezu. Rekonstrukce sociálních zařízení. 

 

Registrační číslo projektuCZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011619
Celkové uznatelné náklady999.568,17,- Kč
Výše příspěvku949.589,76,- Kč
Výše příspěvku obce 49.978,41- Kč
Termín realizace 07/2019 - 05/2020 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií