10. Příjem podání a podnětů

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

- osobně: na Obecním úřadě v úředních hodinách
- písemně: Obecní úřad Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80
- telefonicky: 388 436 303   
                     388 436 101
- elektronickou poštou: info@hornivltavice.cz