Historie, současnost

Historie, památky

Horní Vltavice patří k velmi starým sídlům. První zmínka o obci je zaznamenána již v roce 1257. Obec ležela na jedné z větví Zlaté stezky, která vedla od Vimperka k bavorskému Freyungu a odtud dále do Pasova.

Horní Vltavice bývala součástí vimperského panství, patří k velmi starým sídlům. Obec ležela na jedné z větví Zlaté stezky, která vedla od Vimperka k bavorskému Freyungu a odtud dále do Pasova.
Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel.
Sklářské hutě vznikaly, často měnily majitele, stěhovaly se za dřevem a pak zas zanikaly. Dnes po nich zůstala jen jména obcí, či míst uprostřed lesa. Ale budete-li mít štěstí a oči otevřené, naleznete tu kousek zdiva, zbytky sklářské pece, náhon nebo kousky skla.
Hmatatelným výrazem hluboké křesťanské víry starých šumaváků byly boží muka, kříže a křížky, rozeseté při cestách a rozcestích. Většina z nich nepřežila proti náboženské tažení éry komunismu, stejně tak jako desít­ky šumavských kostelů.
V roce 1987 byl hornovltavický most prohlášen kulturní technickou památkou.
Nápisy, značky či letopisy vytesané do kamene a kamenné pomníky připomínají události nebo významnost jimi označeného místa. Jsou jich na Šumavě desítky, možná i stovky, a nejinak je tomu i v katastru Horní Vltavice.
Ukázku staré šumavské architektury, pocházející z 18. a 19. století můžete nalézt i v Horní Vltavici.
Nositel Nobelovy ceny, básník Jaroslav Seifert, věnoval vltavickému hřbitovu jednu ze svých básní.

Současnost

Spádovou oblastí je pro obec 12 km vzdálený Vimperk. V pracovních dnech má obec dobré autobusové spojení.

 V obci je vybudován vodovod včetně 250m3 vodojemu.

Aktivity občanů

Občané sdružení ve spolcích se podílí např. na údržbě zeleně okolo požární nádrže, okolí pomníčku padlých, údržbě hřbitova, sběru odpadů okolo komunikací…  Občané se setkávají při spolkových akcích a schůzích a při akcích organizovaných obcí, které vylepšují sousedské vztahy a vesnickou pospolitost. Při dovršení věku 60-ti let dostávají všichni občané věcný dar a při dovršení 80-ti let jsou občané navštěvování zástupci obce.

Ukázky některých ocenění