Šumavské chalupy na Hornovltavicku

Typickým stavením pro oblast Šumavy byl takzvaný Český šumavský dům. Příkrá sedlová střecha s polovalbou a předsunutým štítem nad světnicí. Zcela roubený či v kombinaci se zděním. Často se zapuštěnou pavlačí ve štítové stěně.

 Ukázku staré šumavské architektury, pocházející z 18. a 19. století můžete nalézt i v Horní Vltavici. Stavení za vltavským mostem, několik chalup stojících při staré zátoňské cestě či budova fary pocházející z roku 1724.

Text: Obecní úřad Horní Vltavice