Most přes Vltavu v Horní Vltavici

Z několika pověstí a zpráv, kde se hovoří pouze o brodu, lze usuzovat, že most přes Vltavu byl v Horní Vltavici postaven až poměrně pozdě a byl navíc pouze dřevěný. Od druhé poloviny 18. století stávala u Vltavy kaplič­ka Sv. Jana Nepomuckého, z čehož lze usuzovat, že v té době tu most již stál či byl v té době postaven zároveň s kapličkou.

Vzrůstající provoz si po I. světové válce vyžádal stavbu nového železobetonového mostu, který měl být vystavěn na stávajícím místě. To si pochopitelně vyžádalo stržení staré­ho mostu a stavbu dřevěného provizoria. Podle záznamů v mostním listě předala do užívání v roce 1926 pražská firma Pittel a Brausewetter nový obloukový železobetonový most. Došlo zároveň i k přestavbě svatojánské kaple. Význam mostu pro obec charakterizuje i skutečnost, že až do obsazení Sudet používala jeho siluetu na obecním razítku.

V roce 1987 byl hornovltavický most prohlášen kulturní technickou památkou.

Text: Obecní úřad Horní Vltavice