Kříže a kapličky na Hornovltavicku

Mostní kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému stála na tomto místě již v druhé polovině 18. století a přestavby se dočkala v souvislosti se stavbou nového mostu přes Vltavu v letech 1924 až 1926. Další velkou opravou pak prošla v roce 1996. Sošku světce, která byla v devadesátých letech odcizena, nahradil v roce 1997 obraz od jihlavského malíře Jindřicha Bošky.

Zcela nově byla vystavěna dříve mariánská kaple stojící v bývalé obci Žlíbky. Jako symbol smíření a obnovy společné Evropy byla zasvěcena hlavnímu patronu Evropy sv. Benediktu. Dalším z důvodů, který vedl k výběru právě tohoto světce, bylo zvolení nového papeže Benedikta XVI. pocházejícího ze sousedního Bavorska.

Hmatatelným výrazem hluboké křesťanské víry starých šumaváků byly boží muka, kříže a křížky, rozeseté při cestách a rozcestích. Většina z nich nepřežila proti náboženské tažení éry komunismu, stejně tak jako desít­ky šumavských kostelů. V samotné obci se dochovaly dva kamenné kříže. První na hřbitově a druhý na konci obce u státní silnice směrem na Strážný.

Na počátku nového tisíciletí se na Šumavu vrátila i většina křížků a božích muk a jsou tak jakýmsi oknem do duše Šumavy před­chozích generací.

Text: Obecní úřad Horní Vltavice