Turistický výlet na Boubínskou rozhlednu - přihláška

 

 

         

 

 

 

Obec Horní Vltavice ve spolupráci s LČR s.p., lesním závodem Boubín ve Vimperku u příležitosti 650 let od první písemné zmínky o existenci obce Horní Vltavice pořádá

 

 

 

TURISTICKÝ   VÝLET   PRO   SENIORY   A   INVALIDY   NA  "Boubínskou rozhlednu“

 

 

 

 

 

Na základě přihlášek se uskuteční turistický výlet ve středu dne 10. června 2009. Pro účastníky bude zajištěna doprava autobusem z  Horní Vltavice na počátek turistické cesty k vrcholu Boubína odkud se bude pokračovat pěšky po pohodlné cestě cca l km. Doporučujeme pevnou turistickou obuv a vybavení pro nepřízeň počasí. Přihlášky odevzdejte vyplněné na OÚ v Horní Vltavici, nebo je možné se přihlásit telefonicky na tel. 388436101, 724233644 do 8. června 2009. Odjezd autobusu z Horní Vltavice autobusové zastávky v 8.00 hod.. Při malém počtu účastníků bude doprava zajištěna osobními auty.

 

                                               K výstupu na Boubín Vás zvou.

 

 

 

 

 

          Ing. Jaromír Kříha                                                                       Jiří Fastner

Ředitel Lesního závodu „Boubín“                                              Starosta obce Horní Vltavice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

P ř i h l á š k a:

Přihlašuji se na turistický výlet na Boubín 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….……………………

 

Telefonní číslo:

 

 

………………………………………….                                           

                 podpis zájemce