usnesení z 29. zasedání zastupitelstva ze dne 4. 5. 2009

 

USNESENÍ  Z 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

ze dne 4. 5. 2009

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)       Přidělení bytů: 

  DPS     p. Hosnedlová z Písku.

            Čp. 3    p. Krautstengelové,

            Čp. 3    p. Jiřímu Stankovi a Ireně Popadičové.

 

2)      Poutní slavnost 2009.

16. 5. 2009   10.00 Nohejbalový turnaj.

                       18.00      Vystoupení Country skupiny „Vodáci“.

17. 5. 2009      9.00 Poutní slavnost.

             10.00 Slavnostní mše.

                         12.00 Setkání rodáků.

                         14.00 Fotbalové utkání.

  

                       3) 650 let obce (první písemná zmínka) schválení předběžného kalendáře akcí.

                                                                                   

                       4)  Uzavření smlouvy o spolupráci s PČR OO Horní Vltavice.

           

                       5) IX. Hornovltavické sportovní dny 20. – 21. 6. 2009

 

6) Zaměření pozemků pro zapsání na list vlastnictví – historický majetek.

 

7) Záměr prodeje traktoru Z 6911.

 

8) Podání přihlášky do soutěže „Jihočeská vesnice roku 2009“

 

9) Příprava vydání vyhlášky o zákazu pobíhání psů, domácího a hospodářského zvířectva      

     na veřejných prostranstvích.

 

10) Odsouhlasení uzavření smlouvy o dílo na projektové práce – Rekonstrukce ČOV

      s firmou AQUA Šumava.

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Den Matek 10. 5. 2009 zajištění  p. Jančušová, p. Sombatiová a p. Machová.

 

 

V Horní Vltavici dne 4. května 2009

 

 

 

 

 

…………………………………………                        …………..……………………………………

          Jiří Fastner, starosta                                                     Vlasta Sombatiová, místostarosta