Usnesení č. 6. ze dne 19. března 2007

USNESENÍ

ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 19. března 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Výjimky z počtu žáků ZŠ Horní Vltavice.

2) Smlouva Sodexhopass – Služby lyžařského vleku v Horní Vltavici.

3) DPS.

4) Domovníka čp. 29 paní Žižkovou.

5) Záměr prodeje pozemku č. 1/2007. prodeje časti po pozemku parc. č. 190/2 dle nového GP p.p.č. 190/6 manželům Drahošovým v ceně 400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pozemku.

6) Vyjádření rekonstrukce domu čp. 17.

7) Žádost do SFDI žádost podána do konce března.

8) žádost p. Ing. Kubáskové a p. Ing. Myšáka o zapracování pozemků (ve vlastnictví jmenovaných), p.č. 101/1 a p.č. 101/5 v kú. Račí, do územ. plánu – změny. Navrženo jako zóna trvalého bydlení.

9) Žádost o dotaci z nemocnice Vimperk dotace bude řešena dle finanční situace obce.

10) Přihlášení obce do „Vesnice roku 2007“.

11) Oganizaci setkání důchodců spojeného s promítáním na Račí (doprava).

12) Finanční výpomoc obce Horní Vltavice pro „Služby obce Horní Vltavice“ – ve výši 170 tis. Kč po dobu 1 roku.

13) Žádost o opravu komunikace bude řešeno v lepší finanční situaci.

14) Odprodej pozemku Stecherovým, Hofhanzlovým

15) Jmenování do školské rady při PO (ZŠ H.Vlavice) pana J. Pulkrábka

16) Vstup obce do „Svazu obcí Národního parku Šumava“.

17) Výsledek hospodaření HČ za rok 2006, a chce aby byl převeden do rozpočtu obce.

18) Výsledek hospodaření PO – ZŠ a MŠ H. Vltavice.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) převzetí symbolů a vlajky – organizace převzetí v parlamentu.

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 19. března 2007