Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva konaného dne 19.3.09

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1)  Akce k poutní slavnosti 2009. Den matek 2009

 

2) Akce k výročí 650. založení obce.

  

                       3) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace k Zavádění ICT v územní veřejné správě –

                           - Cíl Konvergence, Typový projekt – Czech point – upgrade pro obec Horní Vltavice a 

                            pověřuje starostu obce jejich podpisem.     

                                                                        

                       4) Plán práce kontrolního a finančního výboru na r. 2009.

           

                       5) Schválení podání žádosti o dotaci – projekt do dispozičního fondu - oslavy 650 let.

 

                       6) Podání žádosti o stavební povolení na rekonstrukci ubytovny obecního úřadu. Opravu

                            střechy, komínů a povrchu objektů provést v r. 2009. Financování z FRB.

 

 B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)      Znovu oslovit zájemce z Písku, který se nedostavil k prohlídce bytu v DPS.

 

2)      Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Horní Vltavice, Krajským úřadem.

 

3)   Seznámení s vedením průtahu silnice I/4 obcí Kubova Huť (tunel).

 

 4)   Informace k nákupu traktoru  Z 10145 od Obce Strážný.

 

 5) Seznámení se znaleckým posudkem na prodej domu čp. 29 a bytů v domě čp. 11.

 

 V Horní Vltavici dne 19. března   2009

 

 

…………………………………………                        …………..……………………………………

          Jiří Fastner, starosta                                                     Vlasta Sombatiová, místostarosta