Usnesení č. 5. ze dne 25. ledna 2007

 

USNESENÍ

Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 25. ledna 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)       Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006.

2)     Rozbor hospodaření za r. 2006 Obce Horní Vltavice a Služeb Obce Horní Vltavice.

3)       Převod části pozemku 415/1 dle nového GP pp.č. 415/3.

4)       Odpověď na dopis Ing. Bobky - vypracují p. Půlkrábek a p. Fastner.

5)     Vyjádření k rekonstrukci domu čp. 17.  

6)     Znění dopisu řediteli Správy NP a CHKO Šumava ze dne 23. 1. 2007.

7)     Peticí proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou SPOV ČR.

8)     Odsouhlasení daru 1000 Kč – Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)       Usnesení PČR o udělení znaku a vlajky.

 

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 25. ledna 2007