Usnesení č. 24. ze dne 20. října 2008

 

USNESENÍ

Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 20. 10. 2008

 

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)   Opatření obecné povahy č. 1/2008 o vymezení zastavěného území Obce Horní Vltavice.

 

2)   Rozpočtové opatření č. 4/2008.

 

         3) Žádost p. Mikeše o odkoupení bytu v čp. 11 a zahájení přípravy odprodeje bytů v čp. 11.

 

4) Zásobování DPS neřešit budováním stavebního objektu, ale přes terénní pečovatelskou 

     službu nebo živnost služby pro domácnost.

                    

5) Výstavba dětského hřiště na pp. 216/1.

 

        6)   Dotaz na OŘ Policie ČR ohledně obvodního oddělení V Horní Vltavici.

 

 7) Nákup ryb do požární nádrže.

 

 

 

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

         1) Schůzku organizátorů oslav 650 let obce na 6. 11. 2008.

 

         2) Žádosti o byt P. Machové, p. Kuckové, p. Fr. Jankulára ml..

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 20.10. 2008

 

 

 

 

 

…………………………………………                                                  ……………………………………

     Jiří Fastner, starosta                                                     Vlasta Sombatiová, místostarosta