Usnesení č. 22. ze dne 25. srpna 2008

USNESENÍ

Z 22. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 25. 9. 2008

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) přidělení bytů v DPS:

- Byt č. 24      p. Šenkýřová

- Byt č. 23      p. Svatoňová

- Byt č. 11      p. Čajanová   

2) Informační systém obce – dopracování objednávky- zakreslení a návrh směrníků dopracování při schůzce 8. září 2008 ve 13.00 hod.

3) Příprava oslav 650 let Obce Horní Vltavice v r. 2009- přípravná organizační schůzka  8 září ve 13. 00 hod.

4) Rozpočtové opatření č. 3 ve výši 746.161,- Kč.              

5) Předsedou Finančního výboru p. Jaromíra Kříže ml. , členem finančního výboru p. Marii Martanovou.

6) Novou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. na pojištění majetku.

7)  Pořízení zabezpečovacího zařízení do kanceláře obecního úřadu.

8)  Pořízení nového nábytku do obecní knihovny.

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Zahájení zpracování znaleckého posudku pro záměr  prodeje bytového domu čp. 29.

 

 

 V Horní Vltavici dne 25. srpna 2008