Usnesení č. 21. ze dne 28. července 2008

USNESENÍ

Z 21. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 28. 7. 2008

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) přidělení bytů v DPS:

- Byt  č.  4 - p. Vlk

- Byt  č.  6 - p. Pawelka

- Byt č. 11 - p. Jindrová    


2) Vybudování turistického informačního systému obce. Tři centrální informační body. 

3) Vydláždění prostoru pro sušáky na prádlo a vybudování přístřešku u DPS.

4) Výsledek výběrového řízení na akci rekonstrukce vodovodu:

1. KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o.          

2. Strabag a.s.                                                            

3. Lesostavby Třeboň a.s.                      


5) Uzavření smlouvy o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o.   na akci rekonstrukce vodovodu.

6) Přidělení příspěvku farnosti Horní Vltavice  na zajištění vlastních prostředků k dotaci na opravu kostela.

7) Zpracování projektu na stavební úpravy autobusové zastávky.

8) Výběrové řízení na účetní obce (mateřská dovolená). Ukončení přihlášek 22. srpna, výběrové řízení 27. – 28. srpna 2008.

9)  Zpracování projektu na chodníky v obci křiž. II/167 – aut. zastávka, most – konec obce.

10)  Neodpovídat na dopis Ing Bobky z 10. 7. 2008


B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1) Dopis Ing Bobky z 10. 7. 2008.

 

 

V Horní Vltavici dne 28. července 2008