Usnesení č. 3. ze dne 8. prosince 2006

USNESENÍ

Z 3. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 8. prosince 2006

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Návrh rozpočtu na r. 2007.

2) Projednání a schválení nabídky na poskytnutí úvěru na dofinancování DPS.

3) Schválení přijetí investičního úvěru na dofinancování(podíl obce) DPS.

4) Rozpočtové opatření č. 4.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Změna ceny za TDO a vodného a stočného bude projednána na dalším zasedání OZ.

 

 

 

 

 

  

V Horní  Vltavici dne 8. prosince 2006