Usnesení č. 19. ze dne 27. května 2008

USNESENÍ
Z 19. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE
KONANÉHO DNE 27. května 2008

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. Dne  7.6. 2008 od 14.00 hod. v tábořišti Horní Vltavici se koná Dětský den. Zajistí pí Sombatiová, pí Jančušová ve spolupráci se ZŠ.
 2. Rozpočtová opatření r. 2008: 1.  ve výši 642 247,- Kč. Jedná se o dotace + dar, odvod zisku. Dotace hasiči  91 460,- . Dotace úřad práce 60 752,- . Dotace SFŽP 17 667,- . Dotace 121 765, 50 . Odvod zisku HČ 50 603,- . Dar Ingo Casino 300 000,-
 3. Zpracovatele UP - AD Atelier – Ing.. Daněk na základě výběrového řízení.
 4. Úplatný převod pp č. 406/3 kú. Horní Vltavice z majetku ČR do majetku obce.
 5. Určení prostředků od Ingo Casino na vybavení základní školy a rekonstrukce hasičárny
 6. Geometrický plán – zpracování přivaděče ke koupališti – zřízení věcného břemene.
 7. Žádost o dotaci z MFČR .“Rekonstrukce vodovodu a MK“ (do chatové oblasti) ve výši 1 850 tis Kč (dotace) celkem 2 060 tis Kč. Výběrovým řízením pověřena stavební poradna, spol. s r. o. České Budějovice. Výběr z firem: Strabag, Lesostavby, Kvint. Schválení mandátní smlouvy se stavební poradnou spol. s r. o.
 8. Grant JČ KÚ Informační systém. Dotace 60 000,- Kč. Příprava informačního systému – umístění dne 9. července od 6.00 hod.
 9. Vyhlášení nabídky na místo údržbáře do domu pečovatelské služby (kontrola vytápění, drobné údržbové práce)
 10. Oslovení nemocnice ve Vimperku ohledně smlouvy na poskytování služeb v DPS Horní Vltavice
 11. Vytvoření týmu pro přípravu oslavy 650 let založení Horní Vltavice do konce září 2008.
 12. Nákup drobné mechanizace na údržbu travních ploch, adaptér k traktoru, případně bubnové sekačky.
 13. Přípravu projektu na zeleň a údržbu zeleně pro žádost do PRV (SZIF)
 14. Objednání symbolů obce – zajistí pí Sombatiová.
 15. Podání požadavku na úřad práce na účetní obce. Je třeba znalost podvojného účetnictví s praxí ve státní správě a znalost práce  na PC.

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. Školení ubytovatelů dne 10. 6. 2008 od 10.00 hod na OÚ H. Vltavice. Problematika vedení ubytovacích knih a evidence ubytovaných cizinců.
 2. Bezdrátové internetové připojení. Je třeba se dohodnout na umístění WIFI antény na objektech zem. farmy paní Ichové.

V Horní  Vltavici dne 27. května 2008