Usnesení č. 1. ze dne 2. listopadu 2006

USNESENÍ

Z  1. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 2. listopadu 2006

 

 

 

 Obecní zastupitelstvo po projednání:

 

 

a)       volí v souladu s § 84 odst. 1, písm . 1) zákona o obcích :

 

 

  1. Starostou obce  Jiřího  FA S T N E R A 
  2. Místostarostou obce  Jaroslava  P U L K R Á B K A

 

 

b)        v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

Z Ř I Z U J E :

 1. finanční výbor

 

2.kontrolní výbor

 

                J M E N U J E :

 

                Předsedou finančního výboru p. Miloslavu Kuckovou,

-          členy finančního výboru p. Jaromíra Kříže ml a  p.  Elvíru Hanušovou

 

Předsedou kontrolního výboru p. Ing. Aleše Karase,

                                 -   členy kontrolního výboru p. Vlastu Sombatiovou a p .Bohuslava Čermáka           

 

 

 

   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

l. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích