Usnesení č. 12. ze dne 24. září 2007

USNESENÍ

Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 12. listopadu 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

                1) Uspořádání slavnostního otevření DPS – konec XI/2007.

             2) Volbu místostarosty obce – p.Vlastu Sombatiovou, jmenování členkou kontrolního výboru p. Milenu Jančušovou

             3) Uspořádání kulturních akcí do konce r. 2007.   

             4) Přípravu zimní sezony.

             5) Zveřejnění záměru pronájmu prostor v domě čp. 3.

             6) Odstranění skládky u čp. 3.

             7) Pojištění DPS u ČS a.s..

             8) Odsouhlasení smlouvy na výrobu sněhu pro závod SP „Pražská lyže“.

             9) Rozpočtová opatření č. 3/2007.

           10) Kronikář obce – p. Vlasta Sombatiová.

 

  

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

          1) Nástup náhradníka p. Mileny Jančušové za odstupujícího zastupitele p. Jaroslava Pulkrábka. Složení slibu nového zastupitele.

        2)  Určení prací pro výkon trestu „Obecně prospěšných prací“. 

               

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 12. listopadu 2007