Usnesení č. 11. ze dne 24. září 2007

USNESENÍ

Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 24. září 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Kontrola ubytovacích poplatků dne 10.10.2007.

2) Kulturní kalendář na rok 2008 dle předloženého návrhu.

3) Zařazení pozemků do UP.

4) Smlouva servisní organizace KONE na servis a údržbu výtahů.

5) Příprava na zimní sezonu-lyžařské stopy,značení,drobné terénní úpravy.

6) Oprava omítky a nátěrů v mateřské škole.

7) Zařazení  pozemku 340/26  v k.ú. Žlíbky do ÚP obce.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Den otevřených dveří v v DPS dne 27.9. a 28.9.2007.

 

 

 

 

  

 

V Horní Vltavici dne 24. září 2007