Obecní úřad Horní Vltavice - Usnesení č. 9. ze dne 26. června 2007

Znak - Obec Horní Vltavice
Cesta: Titulní stránka > Usnesení zastupitelstva
Horní Vltavice a okolí
Fotogalerie
Fotogalerie

Nepřehlédněte

Najdete nás i na Facebooku

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Usnesení č. 9. ze dne 26. června 2007

USNESENÍ

Z  9. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 26. července 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Schválení závěrečného účtu.

2) DPS - výběr podlahových krytin (korek) . Provedena prohlídka postupu prací na staveništi.

3) Prodej pozemků v obci Horní Vltavice k.ú. Horní Vltavice zapsaných u KÚ na LV 1001.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1) Vesnice roku 2007: provádí se sečení, bílení stromů, oprava zábradlí, příprava dokumentů na  OÚ pro jednání s komisí. Příprava výstavy dokumentů o činnosti v obci.

 

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 26. července 2007

Poslední aktualizace dokumentu: 13.06.2008