Obecní úřad Horní Vltavice - Usnesení č. 8. ze dne 13. června 2007

Znak - Obec Horní Vltavice
Cesta: Titulní stránka > Usnesení zastupitelstva
Horní Vltavice a okolí
Fotogalerie
Fotogalerie

Nepřehlédněte

Najdete nás i na Facebooku

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Usnesení č. 8. ze dne 13. června 2007

USNESENÍ

Z  8. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 13. ČERVNA  2007.

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1)       Písemné vyrozumění majitele ovcí  o takové opatření,   aby nedocházelo k volnému pohybu zvířat po areálu hřbitova. Návrh uzavírání hřbitova a umístění cedule se zákazem vstupu domácího      zvířectva(psů).

2)       Vesnice roku – Do konce měsíce provést opravu zábradlí okolo hřbitova. Zmulčování pozemků. Nátěry zábradlí. Příprava kronik a výstavy na OÚ v zasedací místnosti.

3)       DPS – změny signalizace poruch výtahu z pevné tel. linky na signalizaci mobilním telefonem, v případě, že nebude možné zajistit pevnou linku.

4)       Rozpočtového opatření č. 1 za  r. 2007.

5)       Vlajku – příprava na základní poptávku (vlajka, žerď, silonová vlajka). Možnost splátkového kalendáře.

6)       Zprávu o přezkoumání hospodaření „Mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko“ včetně závěrečného účtu a rozpočtu na r. 2007.

7)       Oplocení pozemku pro dětské hřiště Hotelu Salivar.  Na pp. č. 181/10, pp.č. 181/16, pp. č. 181/38 a   terénní úpravy na cca 300 m2.

8)       Návrh prodeje pozemků lokalita nad školkou. Informace přes realitní kanceláře.

9)       Oprava nákladního přívěsu za osobní automobil.

10)     ZO Horní Vltavice ukládá výborům kontrolnímu a finančnímu kontrolu vedení dokladů  ubytování v penzionech a ubytovacích zařízeních.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1)       Hornovltavické sportovní dny uspořádání.

               

 

 

 

 

 

V Horní  Vltavici dne 13. června 2007

 

Poslední aktualizace dokumentu: 13.06.2008