Obecní úřad Horní Vltavice - Usnesení č. 7. ze dne 23. dubna 2007

Znak - Obec Horní Vltavice
Cesta: Titulní stránka > Usnesení zastupitelstva
Horní Vltavice a okolí
Fotogalerie
Fotogalerie

Nepřehlédněte

Najdete nás i na Facebooku

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Usnesení č. 7. ze dne 23. dubna 2007

USNESENÍ

ZE 7. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE HORNÍ VLTAVICE

KONANÉHO DNE 23. DUBNA 2007

 

 

 

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

                1) Zápis do kroniky.

                2) Pouťové slavnosti 2007.

                3) DPS. Informace o průběhu pokračování stavebních prací. Doporučeno, že před následujícím zastupitelstvem bude provedena zastupiteli pochůzka na stavbě DPS.

4) Vstup obce do MaS „Jižní Šumava“

5) Nabídku – pronájem čekárny.

6) Informace o placení spotřeby el. energie (společné prostory) v domě čp. 29 .

7) Nájem bytu  v čp. 5 - od Jednoty SD Vimperk.

 

 

 

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

                1) Informace o převzetí symbolů obce.

 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne 23. dubna 2007

             

Poslední aktualizace dokumentu: 13.06.2008