2020 Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2021 "Dotace úroků z úvěru nová ČOV"

DOTACE NA ÚROKY Z ÚVĚRU NA ROK 2020 - NOVÁ ČOV HORNÍ VLTAVICE

Celkové uznatelné náklady42.419,- Kč
Výše příspěvku Jihočeského kraje30.000,- Kč
Výše příspěvku obce.12.419,- Kč
Termín realizace1.1.2021 - 31.12.2021

Výsledek obrázku pro logo jihočeský kraj