2019 Výuka plavání v roce 2019

Výuka plavání v roce 2019

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa), č.j. MSMT-27859/2018-1 

Z příspěvku byla uhrazena doprava pro žáky ZŠ a MŠ Horní Vltavice do plaveckého bazénu ve Volarech.

Evidenční číslo žádosti

PLAV-01-0817/2019

Celkové uznatelné náklady4.646,- Kč
Výše příspěvku MŠMT
4.646,- Kč
Výše příspěvku obce0,- Kč
Termín realizace1.1.2019 - 31.3.2019

Image result for logo mšmt