2019 Optimalizace návštěvnické infrastruktury - zimní aspekt

V rámci projektu "Optimalizace návštěvnické infrastruktury - zimní aspekt", vznikla projektová dokumentace, řešící zlepšení zimní technické infrastruktury tří obcí - Strážný, Horní Vltavice a Kubova Huť. Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí České republiky.

Registrační číslo projektu /  smlouvy03511832 
Celkové uznatelné náklady200.000,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR 170.000,- Kč
Výše příspěvku obce 47.800,- Kč
Termín realizace 1.01.2019-31.12.2019

Výsledek obrázku pro logo ministerstvo životního prostředíVýsledek obrázku pro logo státní fond životního prostředí