2019 Program obnovy venkova Jihočeské kraje 2019 úroky vodojem

OPRAVA VODOJEMU HORNÍ VLTAVICE

 

Celkové uznatelné náklady132.641,- Kč
Výše příspěvku Jihočeského kraje75.000,- Kč
Výše příspěvku obce57.641,- Kč
Termín realizace 1.6.2019 - 31.12.2019

Výsledek obrázku pro logo jihočeský kraj