2018 Snížení světelného znečištění - obnova VO Horní Vltavice

V rámci projektu "snížení světelného znečištění – obnova VO Horní Vltavice", byly v obci vyměněny světelné zdroje na veřejném osvětlení. Projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí České republiky.

 

Registrační číslo projektu / Smlouvy00661861
Celkové uznatelné náklady2.195.493,- Kč 
Výše příspěvku SFŽP ČR 1.866.169,- Kč 
Výše příspěvku obce 329.324,- Kč 
Termín realizace 7.11.2018-14.12.2018 

Výsledek obrázku pro logo ministerstvo životního prostÅ™edíVýsledek obrázku pro logo státní fond životního prostÅ™edí